Konferencja Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki KWUMI jest organizowana co roku w różnych ośrodkach akademickich w Polsce. Uczestnikami KWUMI są dziekani wydziałów prowadzących kształcenie na kierunkach studiów: matematyka oraz informatyka. Celem spotkania polskich naukowców jest m.in. omówienie problemów i wymiana doświadczeń dotyczących działalności naukowej, rozwoju kadry oraz kształcenia przyszłych matematyków i informatyków.

Potwierdzeni prelegenci oraz zaproszone instytucje.

Lista uczestników konferencji KWUMI 2014.