STRONA GŁÓWNA
O MNIE BADANIA NAUKOWE I PRACE DYDAKTYKA LINKI ENGLISH VERSION
 
DYDAKTYKA    
 
Matematyka I, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji, rok I, semestr I, studia dzienne

ćwiczenia do wykładu dr hab. I. Herburt

Grupa 5 - zajęcia w środy, 18.00 - 19.45, KNSiA, sala 524

  Zasady zaliczenia:

Przedmiot kończy się egzaminem. W semestrze zimowym przewidziane są dwa kolokwia, w semestrze letnim jedno.  Z każdego będzie można zdobyć 30 punktów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 90 punktów.

  Kolokwium nr 1 - 19.11.2008

  Rozwiązania kolokwium nr 1

  Wyniki kolokwium nr 1

  Wyniki końcowe - 28.01.2009

  Zakres materiału:

 1. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna, liczba e

 2. Procent prosty

 3. Procent składany

 4. Dyskontowanie

 5. Inflacja

 6. Wartość przyszła renty

 7. Wartość bieżąca renty

 8. Tabele spłaty długu

 9. Macierze

 10. Metoda eliminacji Gaussa

 11. Programowanie liniowe

 12. Gry