STRONA GŁÓWNA
O MNIE BADANIA NAUKOWE I PRACE DYDAKTYKA LINKI ENGLISH VERSION
 
DYDAKTYKA    
 
Matematyka I, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, rok I, semestr I, studia dzienne

ćwiczenia do wykładu dr hab. I. Herburt

Grupa 7 - zajęcia we wtorki 16.30 - 18.00, WAiNS, sala 442; grupa 5 - zajęcia we wtorki 18.15 - 19.45, WAiNS, sala 442

  Zasady zaliczenia:

Przedmiot kończy się egzaminem. W semestrze zimowym przewidziane są dwa kolokwia, w semestrze letnim jedno. Z każdego kolokwium będzie można zdobyć 30 punktów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 90 punktów.

  Kolokwium nr 1 - 30.11.2010

  Wyniki kolokwium nr 1

  Rozwiązania zadań z kolokwium 1

  Wyniki kolokwium nr 2

  Wyniki - semestr zimowy