STRONA GŁÓWNA
O MNIE BADANIA NAUKOWE I PRACE DYDAKTYKA LINKI ENGLISH VERSION
 
DYDAKTYKA    
 
Matematyka I, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji, rok I, semestr I, studia zaoczne

ćwiczenia do wykładu dr hab. I. Herburt

Grupa 4 - zajęcia w soboty, 10.45 - 13.15, KNSiA

  Zasady zaliczenia:

Podstawą do zaliczenia ćwiczeń w semestrze zimowym jest zdanie kolokwium zaliczeniowego. Pięć najlepszych osób w grupie tzn. te osoby, które zdobyły największą liczbę punktów w semestrze zimowym i letnim zostanie zwolnionych z egzaminu. Poniżej znajdują się zadania z kolokwium z poprzedniego roku.

Kolokwium zaliczeniowe 2005/2006

  Zakres materiału:

  1. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna, liczba e

  2. Procent prosty

  3. Procent składany

  4. Wartość przyszła renty

  5. Wartość bieżąca renty

  6. Tabele spłaty długu

  7. Macierze

  8. Metoda eliminacji Gaussa

  9. Programowanie liniowe