STRONA GŁÓWNA
O MNIE BADANIA NAUKOWE I PRACE DYDAKTYKA LINKI ENGLISH VERSION
 
DYDAKTYKA    
 
Matematyka II, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji, rok I, semestr II, studia dzienne

ćwiczenia do wykładu dr hab. I. Herburt

Grupa 4 - zajęcia we wtorki, 10.15 - 12.00, GG, sala 304

    Zakres materiału:

  1. Granica funkcji

  2. Pochodne funkcji jednej zmiennej

  3. Badanie przebiegu zmienności funkcji

  4. Zastosowanie pochodnych (m.in. w ekonomii)

  5. Całki nieoznaczone

  6. Całki oznaczone i ich zastosowanie
  7. Funkcje dwóch zmiennych (dziedzina, warstwice)

  8. Ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych

    Zaliczenie:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń w semestrze letnim będzie zdanie kolokwium zaliczeniowego, obejmującego powyższy materiał. Kolokwium jest zaplanowane na 8 maja 2007r.

5 osób, które zdobyły największą liczbę punktów w obu semestrach zostanie zwolnionych z egzaminu.

    Zadania egzaminacyjne z 31 maja 2007r.