STRONA GŁÓWNA
O MNIE BADANIA NAUKOWE I PRACE DYDAKTYKA LINKI ENGLISH VERSION
 
DYDAKTYKA    
 
Matematyka II, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji, rok I, semestr II, studia dzienne

ćwiczenia do wykładu dr hab. I. Herburt

Grupa 4 - zajęcia w środy, 18.15 - 19.45, sala 518, KNSiA

    Zakres materiału:

  1. Granica funkcji

  2. Pochodne funkcji jednej zmiennej

  3. Badanie przebiegu zmienności funkcji

  4. Zastosowanie pochodnych (m.in. w ekonomii)

  5. Całki nieoznaczone

  6. Całki oznaczone i ich zastosowanie
  7. Funkcje dwóch zmiennych (dziedzina, warstwice)

  8. Ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych

    Zaliczenie:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń w semestrze letnim będzie zdanie kolokwium zaliczeniowego, obejmującego powyższy materiał.

Kolokwium z poprzedniego roku.

    Wyniki końcowe 2008.05.08

Wpisy do indeksu będzie można uzyskać w poniedziałek 12 maja 2008, o godzinie 18.00 w sali 228 w gmachu głównym lub we wtorek 13 maja 2008 o godz. 8.00 w sali 17 w gmachu Wydziału Elektroniki.