STRONA GŁÓWNA
O MNIE BADANIA NAUKOWE I PRACE DYDAKTYKA LINKI ENGLISH VERSION
 
DYDAKTYKA    
 
Matematyka II, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji, rok I, semestr II, studia zaoczne

ćwiczenia do wykładu dr hab. I. Herburt

Grupa 3 - zajęcia w soboty, 10.45 - 13.15, KNSiA, sala 524

Uwaga:

Osoby, które zaliczyły ćwiczenia z matematyki (w tym te, które zdały egzamin, który zaliczył im ćwiczenia), a nie mają jeszcze wpisu do indeksu proszone są o pozostawienie indeksów w dziekanacie na najniższej półce do 2 lipca. Indeksy z wpisami będzie można odebrać po 3 lipca.

 

Przykładowy zestaw zadań egzaminacyjnych znajduje się tutaj .

Nie obejmuje on całości materiału: np. w tym zestawie nie ma eliminacji Gaussa - Jordana, ani rozwiązywania problemów programowania liniowego.

Zadania przygotowawcze do egzaminu wraz z rozwiązaniami znajdują się tutaj.

    Zaliczenie:

Podstawą do zaliczenia ćwiczeń w drugim semestrze jest tak samo, jak w przypadku semestru pierwszego zdanie kolokwium zaliczeniowego. Pięć najlepszych osób w grupie tzn. te osoby, które zdobyły największą liczbę punktów w obu semestrach, zostanie zwolnionych z egzaminu. Pozostałe osoby będą mogły przystąpić do egzaminu w terminie czerwcowym, jeżeli zaliczyły co najmniej jeden semestr. W przypadku, gdy żaden z semestrów nie został zaliczony dana osoba będzie mogła przystąpić do egzaminu dopiero w terminie wrześniowym. Jeżeli dana osoba zda egzamin nie mając zaliczonych ćwiczeń automatycznie otrzyma ich zaliczenie. Jest możliwa sytuacja, że egzamin nie zostanie zaliczony, ale zadania egzaminacyjne z semestru niezaliczonego będą na tyle poprawnie zrobione, że na ich podstawie będzie można zaliczyć ćwiczenia.

Kolokwium zaliczeniowe będzie składać się z 6 zadań. Za każde zadanie będzie można otrzymać maksymalnie 5 punktów. Minimalna liczba punktów potrzebna do zaliczenia to 15 punktów.

    Terminy zjazdów:

I zjazd - 24; 25; 26 luty 2006
II zjazd - 10; 11; 12 marzec 2006
III zjazd - 24; 25; 26 marzec 2006
IV zjazd - 7; 8; 9 kwiecień 2006
V zjazd - 21; 22; 23 kwiecień 2006

IX – zjazd zaliczeniowy – 23; 24; 25 czerwiec 2006