STRONA GŁÓWNA
O MNIE BADANIA NAUKOWE I PRACE DYDAKTYKA LINKI ENGLISH VERSION
 
DYDAKTYKA    
 
Matematyka II, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji, rok I, semestr II, studia zaoczne

ćwiczenia do wykładu dr hab. I. Herburt

Grupa 4 - zajęcia w soboty, 16.45 - 19.15, KNSiA, sala 524

      Zaliczenie:

Podstawą do zaliczenia ćwiczeń w drugim semestrze jest tak samo, jak w przypadku semestru pierwszego zdanie kolokwium zaliczeniowego. Pięć najlepszych osób w grupie tzn. te osoby, które zdobyły największą liczbę punktów w obu semestrach, zostanie zwolnionych z egzaminu. Pozostałe osoby będą mogły przystąpić do egzaminu w terminie czerwcowym, jeżeli zaliczyły co najmniej jeden semestr. W przypadku, gdy żaden z semestrów nie został zaliczony dana osoba będzie mogła przystąpić do egzaminu dopiero w terminie wrześniowym. Jeżeli dana osoba zda egzamin nie mając zaliczonych ćwiczeń automatycznie otrzyma ich zaliczenie. Jest możliwa sytuacja, że egzamin nie zostanie zaliczony, ale zadania egzaminacyjne z semestru niezaliczonego będą na tyle poprawnie zrobione, że na ich podstawie będzie można zaliczyć ćwiczenia.

Kolokwium zaliczeniowe będzie składać się z 6 zadań. Za każde zadanie będzie można otrzymać maksymalnie 5 punktów. Minimalna liczba punktów potrzebna do zaliczenia to 15 punktów.

   Zadania z kolokwium z poprzedniego roku:

Kolokwium zaliczeniowe - 2006-04-22

   Zadania przygotowawcze do egzaminu wraz z rozwiązaniami:

Zadania przygotowawcze