STRONA GŁÓWNA
O MNIE BADANIA NAUKOWE I PRACE DYDAKTYKA LINKI ENGLISH VERSION
 
DYDAKTYKA    
 
Matematyka, Wydział Geodezji i Kartografii, rok I, semestr I, studia dzienne

ćwiczenia do wykładu dr T. Jagodzińskiego

Grupa 2 - zajęcia w piątki, 8.15 - 11.00, GG, sala 305

Grupa 4 - zajęcia w piątki, 11.15 - 14.00, GG, sala 305

  Zasady zaliczenia:

Aby zaliczyć ćwiczenia należy zdobyć więcej niż 20 punktów z 40 możliwych do uzyskania. W ciągu semestru odbędą się 2 kolokwia (na 7 i 14 zajęciach). Za każde z nich będzie można uzyskać 18 punktów. Dodatkowo prowadzący ćwiczenia może przyznać do 4 punktów za aktywne uczestnictwo w zajęciach i wykonane prace domowe. Oceny końcowe wystawiane będą według tabeli:

Przedział punktowy

Ocena

37.5 - 40.0

5.0

33.5 - 37.0

4.5

29.5 - 33.0

4.0

25.5 - 29.0

3.5

20.5 - 25.0

3.0

Osoby, które zaliczą ćwiczenia na ocenę co najmniej dobrą, będą zwolnione z egzaminu pisemnego (obowiązuje wtedy egzamin ustny).

 Zakres materiału:

 1. Liczby zespolone

 2. Podstawowe struktury algebraiczne (grupy, pierścienie i ciała)

 3. Trygonometria (funkcje cyklometryczne i hiperboliczne)

 4. Ciągi liczbowe

 5. Granice funkcji

 6. Pochodna funkcji i jej zastosowania

 7. Różniczka funkcji, szereg Taylora (wzory przybliżone

 8. Funkcje dwóch zmiennych, pochodne cząstkowe

 9. Funkcje uwikłane

 10. Szeregi liczbowe (badanie zbieżności), szereg potęgowy

 11. Funkcja pierwotna (całka nieoznaczona)

 12. Całka niewłaściwa

 13. Całka oznaczona (Riemanna) i jej zastosowania w geometrii

 Zestawy zadań :

Zestaw 1

Zestaw 2

Zestaw 3

Zestaw 4

Zestaw 5

Zestaw 6

Zestaw 7

Zestaw 8

Zestaw 9-10

Zestaw 11-12

Zestaw 13

Zestaw 14-15

 Materiały pomocnicze:

Szeregi

Całki