STRONA GŁÓWNA
O MNIE BADANIA NAUKOWE I PRACE DYDAKTYKA LINKI ENGLISH VERSION
 
DYDAKTYKA    
 
Probabilistyka, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, studia dzienne

ćwiczenia do wykładu mgr Ewy Frankiewicz

Grupa pościgowa - zajęcia w piątki 8.15 - 10.00, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

    Zaliczenie:

Zaliczenie ćwiczeń wymaga zdobycia 40 punktów. Z każdego z dwóch kolokwiów będzie można zdobyć po 15 punktów. Dodatkowe 10 punktów zostanie przyznanych na podstawie wyników kartkówek i aktywności na zajęciach.

    Kolokwium 2 z rozwiązaniami.

    Materiały do ćwiczeń  :

Zestawy zadań:
Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10


Tablice
:
Rozkład normalny
Rozkład Poissona