STRONA GŁÓWNA
O MNIE BADANIA NAUKOWE I PRACE DYDAKTYKA LINKI ENGLISH VERSION
 
DYDAKTYKA    
 
Matematyka II, Wydział Transportu, rok I, semestr II, studia zaoczne

ćwiczenia do wykładu dr hab. K. Twardowskiej

Grupa T8 - zajęcia w soboty 13.00 - 15.55, Wydział Transportu, sala 14
Grupa T7 - zajęcia w soboty, 15.30 - 17.55, Wydział Transportu, sala 14

    Zakres materiału:

  1. Szeregi liczbowe

  2. Równania różniczkowe zwyczajne

  3. Ekstrema lokalne funkcji wielu zmiennych

  4. Całki podwójne i potrójne

  5. Całki krzywoliniowe i powierzchniowe

  Zaliczenie:

Podstawą do zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z trzech kolokwiów. Terminy kolokwiów i zakres materiału podane są niżej. Każde z kolokwiów będzie składało się z 4 zadań. Za każde zadanie można zdobyć maksymalnie 3 punkty, za każde z kolokwiów 12 punktów, za wszystkie kolokwia 36 punktów. Ponadto za aktywność na zajęciach oraz prace domowe będzie można zdobyć dodatkowe 4 punkty. W sumie maksymalna liczba punktów do zdobycia to 40 punktów.

Kolokwium I - IV zjazd - Szeregi liczbowe, równania różniczkowe zwyczajne

Kolokwium II - VI zjazd - Ekstrema funkcji, całki podwójne

Kolokwium III - VIII zjazd - Całki potrójne, krzywoliniowe i powierzchniowe

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Egzamin będzie obejmował całość materiału realizowanego na ćwiczeniach i wykładzie i będzie składał się z 6 zadań. Za każde z nich będzie można otrzymać maksymalnie 10 punktów.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia za ćwiczenia i egzamin to 100 punktów.

Poniżej znajdują się odnośniki do zestawów zadań, które będą rozwiązywane na zajęciach.
 
  ▪ Zestaw 1
  ▪ Zestaw 2
  ▪ Zestaw 3
  ▪ Zestaw 4
  ▪ Zestaw 5
  ▪ Zestaw 6
  ▪ Zadania powtórzeniowe 1
  ▪ Zadania powtórzeniowe 2

    Terminy zjazdów:

I zjazd - 6,7,8 października 2006 r.
II zjazd - 20,21,22 października 2006 r.
III zjazd - 3,4,5 listopada 2006 r.
IV zjazd - 17,18,19 listopada 2006 r.
V zjazd - 24,25,26 listopada 2006 r.
VI zjazd - 8,9,10 grudnia 2006 r.
VII zjazd - 15,16,17 grudnia 2006 r.
VIII zjazd - 5,6,7 stycznia 2007 r.
IX zjazd - 19,20,21 stycznia 2007 r. (sesja egzaminacyjna)
X zjazd - 2,3,4 lutego 2007 r. (sesja egzaminacyjna)