STRONA GŁÓWNA
O MNIE BADANIA NAUKOWE I PRACE DYDAKTYKA LINKI ENGLISH VERSION
 
DYDAKTYKA    
 
Matematyka II, Wydział Transportu, rok I, semestr II, studia zaoczne

ćwiczenia do wykładu dr hab. K. Twardowskiej

Grupa T3- zajęcia w soboty 13.50 - 16.15, Wydział Transportu, sala 12
Grupa T2- zajęcia w soboty, 16.20 - 18.45, Wydział Transportu, sala 12

    Zakres materiału:

  1. Szeregi liczbowe

  2. Równania różniczkowe zwyczajne

  3. Ekstrema lokalne funkcji wielu zmiennych

  4. Całki podwójne i potrójne

  5. Całki krzywoliniowe i powierzchniowe

    Zaliczenie:

Podstawą do zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z trzech kolokwiów. Terminy kolokwiów i zakres materiału podane są niżej. Każde z kolokwiów będzie składało się z 4 zadań. Za każde zadanie można zdobyć maksymalnie 3 punkty, za każde z kolokwiów 12 punktów, za wszystkie kolokwia 36 punktów. Ponadto za aktywność na zajęciach oraz prace domowe będzie można zdobyć dodatkowe 4 punkty. W sumie maksymalna liczba punktów do zdobycia to 40 punktów.

Kolokwium I - IV zjazd - Szeregi liczbowe, równania różniczkowe zwyczajne

Kolokwium II - VI zjazd - Ekstrema funkcji, całki podwójne

Kolokwium III - VIII zjazd - Całki potrójne, krzywoliniowe i powierzchniowe

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Egzamin będzie obejmował całość materiału realizowanego na ćwiczeniach i wykładzie i będzie składał się z 6 zadań. Za każde z nich będzie można otrzymać maksymalnie 10 punktów.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia za ćwiczenia i egzamin to 100 punktów.

Pod tym linkiem można znaleźć tematy zadań egzaminacyjnych z semestru zimowego 2005/2006.

Poniżej znajdują się odnośniki do zestawów zadań, z których część została rozwiązana na ćwiczeniach. Za rozwiązanie pozostałych będzie można otrzymać maksymalnie 4 punkty. Termin oddania prac mija w sobotę, 3 czerwca.
 
  ▪ Zestaw 1
  ▪ Zestaw 2
  ▪ Zestaw 3
  ▪ Zestaw 4
  ▪ Zestaw 5
  ▪ Zestaw 6
  ▪ Zadania powtórzeniowe 1
  ▪ Zadania powtórzeniowe 2

    Terminy zjazdów:

I zjazd - 24, 25, 26 lutego 2006 r.
II zjazd - 10, 11, 12 marca 2006r.
III zjazd - 24, 25, 26 marca 2006r.
IV zjazd - 7, 8, 9 kwietnia 2006r.
V zjazd - 21, 22, 23 kwietnia 2006r.
VI zjazd - 5, 6, 7 maja 2006r.
VII zjazd - 19, 20, 21 maja 2006r.
VIII zjazd - 2, 3, 4 czerwca 2006r.
IX zjazd - 9, 10, 11 czerwca 2006r. (sesja egzaminacyjna)
X zjazd - 23, 24, 25 czerwca 2006r. (sesja egzaminacyjna)
XI zjazd - 1, 2, 3 września 2006r. (sesja egzaminacyjna)