STRONA GŁÓWNA
O MNIE BADANIA NAUKOWE I PRACE DYDAKTYKA LINKI ENGLISH VERSION
 
DYDAKTYKA    
 
Matematyka II, Wydział Transportu, rok I, semestr II, studia zaoczne

ćwiczenia do wykładu dr hab. K. Twardowskiej

Grupa T3- zajęcia w niedzielę, 9.40 - 11.15, Wydział Transportu, sala 224
Grupa T2- zajęcia w niedzielę, 13.00 - 14.35, Wydział Transportu, sala 12
Grupa T1- zajęcia w niedzielę, 14.40 - 16.15, Wydział Transportu, sala 12

    Zakres materiału:

  1. Szeregi liczbowe (badanie zbieżności szeregów o wyrazach dodatnich za pomocą kryteriów: d'Alemberta, Cauchy'ego, porównawczego, badanie zbieżności szeregów o wyrazach naprzemiennych z kryterium Leibniza)

  2. Szeregi potęgowe (wyzanczanie promienia i obszaru zbieżności szeregu potęgowego)

  3. Ekstrema lokalne funkcji wielu zmiennych

  4. Różniczka zupełna i jej zastosowanie do wyliczania przybliżonych wartości wyrażeń liczbowych
  5. Całki podwójne (obszary normalne, zamiana całki podwójnej na całki iterowane, podstawienie biegunowe, zastosowanie całki podwójnej)

  6. Całki potrójne (zamiana całki potrójnej na całki iterowane, podstawienie sferyczne i walcowe, zastosowania całki potrójnej)
  7. Całki krzywoliniowe (całki nieskierowane po krzywych danych jawnie i parametrycznie, całki krzywoliniowe skierowane, badanie niezależności całki od drogi całkowania, zastosowania) 
  8. Całki powierzchniowe (rodzaje i zastosowanie)

    Zaliczenie:

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym, aby przystąpić do egzaminu. Podstawą zaliczenia jest zdobycie odpowiedniej liczby punktów z możliwych 40 do zdobycia. Z dwóch kolokwiów można uzyskać maksymalnie 36 punktów (po 18 z każdego), dodatkowe 4 punkty zostaną przyznane za obecność na zajęciach, aktywność oraz prace domowe.

Kolokwium I - V zjazd - Szeregi liczbowe, szergi potęgowe, ekstrema lokalne funkcji wielu zmiennych, różniczka zupełna, całki podwójne.

Kolokwium II - IX zjazd - Całki podwójne, potrójne, krzywoliniowe i powierzchniowe.

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Egzamin będzie obejmował całość materiału realizowanego na ćwiczeniach i wykładzie i będzie składał się z 6 zadań. Za każde z nich będzie można otrzymać maksymalnie 10 punktów.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia za ćwiczenia i egzamin to 100 punktów.

    Zestawy kolokwiów i zadań egzaminacyjnych
Kolokwium 1 - 2006-11-18
Kolokwium 2 - 2006-12-09
Kolokwium 3 - 2007-01-06
Kolokwium 1 - 2007-04-15
Kolokwium 2 - 2007-06-03
Egzamin - termin 1 - 2006-06-09
Egzamin - termin 2 - 2006-06-23
Egzamin - termin 3 - 2006-09-01
Egzamin - termin 1 - 2007-01-19
Egzamin - termin 2 - 2007-02-02

    Terminy zajęć:

I zjazd - 25 lutego 2007 r.
II zjazd - 4 marca 2007r.
III zjazd - 18 marca 2007r.
IV zjazd - 1 kwietnia 2007r.
V zjazd - 15 kwietnia 2007r.
VI zjazd - 22 kwietnia 2007r.
VII zjazd - 13 maja 2007r.
VIII zjazd - 20 maja 2007r.
IX zjazd - 3 czerwca 2007r.
X zjazd - 15, 16, 17 czerwca 2007r. (sesja egzaminacyjna)
XI zjazd - 29, 30 czerwca, 1 lipca 2007r. (sesja egzaminacyjna)
XII zjazd - 31 sierpnia, 1, 2 września 2007r. (sesja egzaminacyjna)
XIII zjazd - 7, 8, 9 września 2007r. (sesja egzaminacyjna)