2012

Temat
Ocena środowisk programistycznych dla Java EE
Kierunek Informatyka

Dyplomanci (3 osoby)

Adrian Sauer (Obroniona 15.02.2013)
Lukasz Zalewski 
(Obroniona 15.02.2013)
Arkadiusz Załuski 
(Obroniona 07.06.2013)
Opis Celem pracy jest budowa prostej aplikacji opartej na technologii Java EE, która pozwoli na ocenę środowisk IDE pod kątem przydatności do programowania komponentowego.

Aplikacja będzie wykorzystywać technologie EJB, JMS, usługi sieciowe i platformy programistyczne np. Struts i JSF.

W ramach pracy zostaną porównane przynajmniej trzy środowiska programistyczne. Proponowane to Jdeveloper, NetBeans i Eclipse.

Literatura Enterprise JavaBeans 3.0. Bill Burke, Richard Monson-Haefel O'Reilly 2007
Java Web Services David A Chappell, Tyler Jewell, O'Reilly 2002
JavaServer Faces David Geary, Cay S. Horstmann, Helion 2011
 
Temat
Serwis obsługi prac dyplomowych
Kierunek Informatyka

Dyplomanci (2 osoby)

Paweł Przysuch (Obroniona 28.03.2012)
Dymitri Załunin (Obroniona 07.06.2013)
Opis W zakres prac wchodzi budowa modułu dla wykładowców zgłaszających tematy prac dyplomowych, moduł dla studentów umożliwiający rezerwowanie tematów i moduł administracyjny do obsługi systemu.
Moduł dla wykładowców zakłada możliwość zgłaszania tematów zarówno własnych jak i wolnych, oznaczonych słowami kluczowymi. Umożliwi także generowanie dokumentacji związanej ze zgłaszaniem i recenzowaniem prac.
Moduł dla studentów pozwala na wyszukiwanie tematów, ich rezerwację i zapisywanie się w kolejce do zarezerwowanych tematów. Wyposażony będzie także w możliwość powiadomień mailowych jak i poprzez SMS o zmianach związanych z tematem.
Moduł administracyjny pozwala zarządzać słownikami i rejestracją użytkowników.

 

Literatura Enterprise JavaBeans 3.0. Bill Burke, Richard Monson-Haefel O'Reilly 2007
Java Web Services David A Chappell, Tyler Jewell, O'Reilly 2002
JavaServer Faces David Geary, Cay S. Horstmann, Helion 2011