dr inż. Marcin Luckner

Jesteś w: Strona główna > Prace dyplomowe > Prace magisterskie
English

Prace magisterskie

2014

Temat
Detekcja zmian okresowych w przebiegach czasowych zużycia ciepła
Kierunek Informatyka
Dyplomant

 

Opis Celem jest opracowanie metody wykrywania i analizy wahań okresowych w przebiegach czasowych
zużycia ciepła w budynkach ogrzewanych z sieci ciepłowniczej, opracowanie algorytmu wraz z jego
implementacją. W wyniku przeprowadzonych prac oczekujemy gotowego do zastosowania modelu
detekcji wahań okresowych.
Główne zadania :

→ identyfikacja metod statystycznych do badania cykliczności procesów,
→ identyfikacja oprogramowania do analiz szeregów czasowych,
→ analiza wpływu czynnika cyklicznego na zużycie ciepła w budynkach,
→ opracowanie metody i modelu wyodrębnienia czynnika cyklicznego z profilu zużycia ciepła.

Biznesowy odbiorca pracy: Heat-Tech Center

Literatura

Christopher M. Bishop, Pattern recognition and machine learning, Springer 2006

Anders Krogh An Introduction to Hidden Markov Models for Biological Sequences In Computational Methods in Molecular Biology, Elsevier, 1998

 
 
Temat
Rozpoznawanie poprawności wykonania kata w karate tradycyjnym
Kierunek Informatyka
Dyplomant

 

Opis

Celem pracy jest budowa aplikacji wykorzystującej sensor Kinect do śledzenia wykonywania kata w karate. Przebieg kata powinien być na bieżąco kontrolowany i porównywany ze wzorcem, a odstępstwa od prawidłowego wykonania mają być na sygnalizowane użytkownikowi. Na koniec następuje podsumowanie jakości wykonania kata. Aplikacja może się ograniczać do kata na początkowe pasy uczniowskie.

Literatura

Chye, C.; Nakajima, T., "Game Based Approach to Learn Martial Arts for Beginners," Embedded and Real-Time Computing Systems and Applications (RTCSA), 2012 IEEE 18th International Conference on , vol., no., pp.482,485, 19-22 Aug. 2012

Miranda, L.; Vieira, T.; Martinez, D.; Lewiner, T.; Vieira, A.W.; Campos, M.F.M., "Real-Time Gesture Recognition from Depth Data through Key Poses Learning and Decision Forests," Graphics, Patterns and Images (SIBGRAPI), 2012 25th SIBGRAPI Conference on , vol., no., pp.268,275, 22-25 Aug. 2012

 
Temat
Mobilny przewodnik po Kampinoskim Parku Narodowym
Kierunek Informatyka
Dyplomant

 Jarosław Kozioł

Opis

Celem pracy jest stworzenie kompleksowego rozwiązania, na urządzenia mobilne, które pozwala turystom poruszać się po wyznaczonych szlakach Kampinoskiego Parku Narodowego, dostarczając wskazówki nawigacyjne i informacje turystyczne. Jednocześnie system nadzoruje pozycję turysty i ostrzega o opuszczeniu dozwolonych szlaków, jak i odstępstwie od zaplanowanej marszruty.

Kluczowym zagadnieniem badawczym będzie stworzenie i kalibracja algorytmu wykrywającego odstępstwo od trasy, ale ignorującego błędne alarmy wywołane poprzez niedokładność systemów lokalizacyjnych.

Literatura
  1. Mednieks, Zigurd & G. Blake Meike & Laird Dornin & Masumi Nakamura, Programming Android: Java Programming for the New Generation of Mobile Devices. O'Reilly Media 2012
  2. Martin Kalin Java Web Services: Up and Running, O'Reilly Media 2009
  3. Yawen Li; Xiangyun Wang; Xue Wang, "Tourist flows analysis and decision support system based on intelligent mobile phone," Cloud Computing and Intelligence Systems (CCIS), 2011 IEEE International Conference on , vol., no., pp.418,422, 15-17 Sept. 2011
  4. M. Krzyśko  W. Wołyński  T. Górecki  M. Skorzybut  Systemy uczące się Wydawnictwo WNT , 2008
 

Podmenu

« poprzedni  |   góra  |   następny »

liczba wpisów : 0
liczba wpisów : 0
Powered by CMSimpleRealBlog

Powered by CMSimple | Template by CMSimple |