2010

Temat
Rozpoznawanie elementów opisowych na rastrach mapy
Kierunek Informatyka
Dyplomant Krzysztof Kruk
Opis Stosowane przez geodetów mapy zasadnicze, oprócz warstwy graficznej, mają warstwę opisową. Składają się na nią symbole literowe oznaczające różne typy terenu, liczby obrazujące wysokość, czy numery działek, a także inne teksty, takie jak nazwy ulic. Wszystkie te elementy są kreślone ręcznie względem obiektów, tak więc mają zróżnicowany kierunek.

Celem pracy jest zaproponowanie metod pozwalających na ekstrakcję i rozpoznanie wybranych elementów opisowych.

Literatura Stapor K. Automatyczna klasyfikacja obiektów, EXIT, Warszawa 2005
L. Eikvil, K. Aas & M. Holden. Tools for Automatic Recognition of Character Strings in Maps. W Computer Analysis of Images and Patterns, strony 741–746, 1995.
A. Nakamura, O. Shiku, M. Anegawa, C. Nakamura & H. Kuroda. A method for recognizing character strings from maps using linguistic knowledge. Document Analysis and Recognition, 1993., Proceedings of the Second International Conference on, strony 561–564,1993.

 

Temat
Analiza wpływu funkcji odległości na strukturę i skuteczność hierarchicznych klasyfikatorów budowanych na podstawie podobieństwa klas
Kierunek Informatyka
Dyplomant Karol Szyszko  (Obroniona 08.01.2013)
Opis W wypadku, gdy mamy do czynienia z klasyfikatorami binarnymi można rozwiązać problem klasyfikacji wielu klas stosując strukturę hierarchiczną. Polega ona na tworzeniu na każdym poziomie hierarchicznego klasyfikatora dwóch metaklas grupujących rozpoznawane klasy. W początkowych etapach składają się one z wielu klas, podczas gdy końcowe decyzje dotyczą pojedynczych klas. Takie podejście wymaga określenia sposobu grupowania klas w metaklasy. Zakładając, że leżące najbliżej siebie klasy są najbardziej podobne można grupować klasy na podstawie funkcji odległości.

Celem pracy jest przeanalizowanie w jaki sposób dobór funkcji odległości wpływa na strukturę otrzymanego klasyfikatora hierarchicznego i jego skuteczność rozpoznania.

 

Literatura Jacek Koronacki & Jan Cwik. Statystyczne systemy uczace sie. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, ii wydanie, 9 2008.
M. Krzysko, W. Wołynski, T. Górecki & M. Skorzybut. Systemy uczace sie. rozpoznawanie wzorców analiza skupien i redukcja wymiarowosci. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, Warszawa, 2008.

 

Temat
Zastosowanie metod neuroewolucyjnych do rozpoznawania pisma odręcznego
Kierunek Informatyka
Dyplomant Przemysław Maciak (obroniona: 15.11.2011)
Opis Perceptron wielowarstwowy jest szeroko znanym i sprawdzonym klasyfikatorem, który może być z powodzeniem zastosowany w zadaniu rozpoznawania pisma odręcznego. Jednakże brak jest praktycznych reguł, wspomagających budowę topologii sieci, jak i dobór wag początkowych. Powyższe parametry można próbować ustalić empirycznie, wspomagając się algorytmami ewolucyjnymi.

Celem pracy jest przegląd i ocena wybranych algorytmów ewolucyjnych pod kątem podniesienia skuteczności rozpoznania klasyfikatora opartego na sieci neuronowej w zastosowaniu do rozpoznawania pisma odręcznego.

Literatura Rutkowski, Leszek, Metody i techniki sztucznej inteligencji PWN, 2009
Arabas, Jarosław, Wykłady z algorytmów ewolucyjnych, WNT, 2004
Goldberg, David E, Algorytmy genetyczne i ich zastosowanie, WNT, 2003

  

Temat
Automatyczna ocena tarczy strzeleckiej na podstawie rozpoznania i analizy przestrzelin
Kierunek Informatyka
Dyplomant Jacek Rudziński  (obroniona: 08.03.2012)
Opis Po oddaniu serii strzałów do tarczy strzeleckiej dokonuje się jej oceny na podstawie przestrzelin. W zależności od umiejscowienia przestrzeliny przypisywana jest określona liczba punktów. Zakładając, że dysponujemy zdjęciem o wystarczającej jakości można podjąć próbę automatyzacji tego procesu. Obejmuje ona określenie parametrów tarczy (umiejscowienie poszczególnych pól) i lokalizację przestrzelin (wraz z detekcją przestrzelin wielokrotnych).

Celem pracy jest analiza możliwości automatycznej oceny tarczy. Należy ustalić wymogi techniczne względem zdjęć stanowiących podstawę od oceny, przedstawić algorytmy wykrywające odrębne punktowane rejony tarczy oraz metody detekcji przestrzelin i oceny liczby strzałów, które je spowodowały.

Literatura

Jacek Koronacki & Jan Cwik. Statystyczne systemy uczace sie. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, ii wydanie, 9 2008.
M. Krzysko, W. Wołynski, T. Górecki & M. Skorzybut. Systemy uczace sie. rozpoznawanie wzorców analiza skupien i redukcja wymiarowosci. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, Warszawa, 2008.