2012

Temat
Rozpoznawanie struktury i zawartości drukowanych tabel
Kierunek Informatyka
Dyplomant Damian Kamecki
Opis Systemy OCR osiągają bardzo wysoką jakość rozpoznawania zwartego tekstu. Jednak nadal rodzi problemy rozpoznawanie danych zawartych w różnego rodzaju tabelach

 Celem pracy jest stworzenie aplikacji, która rozpoznaje strukturę tabeli i jej zawartość na podstawie skanu dokumentu. Wynikiem działania aplikacji jest zapis tabeli w formacie tex i formacie akceptowanym przez pakiet Microsoft Office.

W ramach opracowania tematu należy uwzględnić tabele publikowane współcześnie jak i w dokumentach archiwalnych (gorsza jakość druku, przebarwienia tła) oraz stosowanie ozdobników takich jak różnorodne tło komórek. Praca powinna się skupić na odczycie danych numerycznych.

Literatura 1. Kboubi, F.; Chabi, A.H.; Ahmed, M.B.; , "Table recognition evaluation and combination methods," Document Analysis and Recognition, 2005. Proceedings. Eighth International Conference on , vol., no., pp. 1237- 1241 Vol. 2, 29 Aug.-1 Sept. 2005
2. Ying Liu; Kun Bai; Mitra, P.; Giles, C.L.; , "Improving the Table Boundary Detection in PDFs by Fixing the Sequence Error of the Sparse Lines," Document Analysis and Recognition, 2009. ICDAR '09. 10th International Conference on , vol., no., pp.1006-1010, 26-29 July 2009
3. Ana Costa e Silva, Alípio M. Jorge and Luís Torgo Design of an end-to-end method to extract information from tables International Journal on Document Analysis and Recognition Volume 8, Numbers 2-3 (2006)

 

   

Temat
Internetowy asystent turystyczny
Kierunek Informatyka
Dyplomant

Artur Baćmaga

Opis Współczesne systemy nawigacyjne pozwalają na wybór jednej z proponowanych tras przejazdu opierając się na kilometrażu lub szacowanej prędkości. Nie oceniają jednak trasy względem jej atrakcyjności turystycznej.

Asystent turystyczny ma za zadanie odnaleźć interesujące turystycznie miejsca leżące w pobliżu proponowanych tras przelotowych, oszacować ich atrakcyjność i wpływ postoju na wydłużenie podróży.

W ramach tematu należy opracować metodę lokalizowania atrakcji turystycznych w pobliżu wyznaczonych tras przelotowych w oparciu o API Google Maps lub podobne. Drugim elementem jest stworzenie algorytmu, który będzie oceniał atrakcyjność odnalezionych lokalizacji na podstawie analizy serwisów internetowych.
Literatura Kenteris, Michael; Gavalas, Damianos; Mpitziopoulos, Aristides; , "A mobile tourism recommender system," Computers and Communications (ISCC), 2010 IEEE Symposium on , vol., no., pp.840-845, 22-25 June 2010

Coelho, A.; Rodrigues, A.; , "Personalized travel suggestions for tourism websites," Intelligent Systems Design and Applications (ISDA), 2011 11th International Conference on , vol., no., pp.118-123, 22-24 Nov. 2011

Maria Teresa Linaza, Amaia Agirregoikoa, Ander Garcia, Jose Ignacio Torres and Kepa Aranburu “Image-based Travel Recommender System for small tourist destinations” Information and Communication Technologies in Tourism 2011, 1, Pages 1-12, 2011
 

 

Temat
Wykrywanie odchyleń w harmonogramie dnia
Kierunek Informatyka
Dyplomant Patryk Gliwiński
Opis Urządzenia mobilne umożliwiają rejestrowanie lokalizacji użytkowników. Dane, zbierane przez dłuższy czas, pozwalają zbudować model rutynowych zachowań. Na tej podstawie można wykryć odchylenia od normy, co jest istotne w wypadku osób wymagających opieki (chorzy, dzieci) czy pracowników lub ładunków.

Celem pracy jest opracowanie metody wykrywania istotnych zmian w rutynie lokalizowanego obiektu i zaprojektowanie oprogramowania, które pozwoli na zaalarmowanie obserwatorów o zaistniałej zmianie.

W tym celu należy zastosować metody sztucznej inteligencji do przyswajania profilu użytkownika, na który składa się jego typowy obszar i harmonogramu poruszania się.
 

Literatura Dobosz, Marek, Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, EXIT, 2004
Rutkowski, Leszek, Metody i techniki sztucznej inteligencji PWN, 2009

 

Temat
API dla usług lokalizacyjnych Telco 2.0
Kierunek Informatyka
Dyplomant Paweł Pauliński
Opis Usługi lokalizacyjne (w tym Telco 2.0) zwracają informację o lokalizacji nadajnika w postaci długości i szerokości geograficznej. W przypadku wielu zastosowań zasadniejsze jest uzyskanie lokalizacji przybliżonej, ale przedstawionej jako obraz mapy okolicy w której znajduje się lokalizowana osoba lub danych adresowych dotyczących lokalizacji, takich jak ulica czy numer najbliższej posesji.

Omawiane usługi pozwalają na punktową lokalizację obiektu w danej chwili. Pożądanym byłoby umożliwienie śledzenia przemieszczającego się obiektu.

Celem pracy jest dostarczenie API dla twórców aplikacji w postaci zestawu usług Web services, wykorzystującego publicznie dostępne zasoby przestrzenne. API pozwalałoby na uzyskanie przedstawionej funkcjonalności (uzyskanie danych lokalizacyjnych z zasobów publicznych, śledzenie obiektów) dla usług lokalizacyjnych Telco 2.0. 

Literatura G. Sabak. Modelowanie lokalizacji użytkowników sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Inteligentnych Systemów Transportowych, Wojskowa Akademia Techniczna, 2011
Telco 2.0 dokumentacja http://www.tu.rd.tp.pl/portal/

 

Temat
Dotykowy interfejs kreatora diagramów
Kierunek Informatyka
Dyplomant Bartłomiej Biernacki
Opis Aplikacje dedykowane na urządzenia dotykowe pozwalają na zastosowanie gestów do wywoływania zróżnicowanych działań. Zazwyczaj są to proste ruchy powodujące przesuwanie, skalowanie widoku.

Celem pracy jest stworzenie oprogramowania, które będzie służyło do tworzenia diagramów. Zróżnicowane kształty elementów diagramów pozwalają na przeprowadzenie eksperymentów związanych z dopasowaniem gestu wprowadzonego przez użytkownika do istniejących wzorców.

Specyficzny rodzaj kreślonych elementów pozwala na porównanie skuteczności specyficznych klasyfikatorów. Opartych na gramatyce lub definiowanych przez struktury symboliczne.

Literatura Stapor K. Automatyczna klasyfikacja obiektów, EXIT, Warszawa 2005
Android Cookbook, Ian F. Darwin O'Reilly Media 2012