Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow

MiNI PW | Strona główna | Życiorys | Zainteresowania | Publikacje | Dla studentów | Dydaktyka | Informacje | English

 

Życiorys

 

Dane osobiste:

Data urodzenia:

26.09.1946

Miejsce urodzenia:

Katowice

 

Wykształcenie:

1963-1969:

studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej

1973:

doktorat, IA PAN

1987:

habilitacja, PW

1997:

profesor, IBIB PAN

 

Praca i działalność:

1970-1971

asystent IM PW

1971-1974:

starszy asystent IM PW

1974-1987:

adiunkt IM/FTiMS PW

1987-1991:

docent FTiMS PW

1991-2002:

profesor nadzwyczajny FTiMS/MiNI PW

od 2002:

profesor zwyczajny MiNI PW

1992-1998:

Pełnomocnik Rektora ds Studiów w Języku Angielskim

1998-2002:

Pełnomocnik Rektora ds Jakości Kształcenia i Systemu Studiów

2002-2005:

Przewodniczący Senackiej Komisji ds Kształcenia

2005-2012 :

Pełnomocnik Rektora ds Jakości Kształcenia i Akredytacji oraz członek Senackiej Komisji ds Kształcenia

2008-2016:

Przeodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT)

2012-2016 :

Członek Rady ds Jakości

2012-2020 :

Członek Senackiej Komisji ds Kształcenia

2012-2020 :

Członek Komisji Kształcenia KRASP

2016-2020 :

Członek Komisji ds Akredytacji i Rankingółw KRASP