dekor
dekor dekor dekor
strona głównadekor
dekor
pwdekor
dekor
dekor
dekor
dekor ocenydekor dekor wseizdekor dekor
dekor
Rozpisany plan zajeć przeniosłem na oddzielna stronę.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

D Y D A K T Y K A
oceny opinia plan główna
W tym dziale można znaleźć informacje dotyczące prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych, zarówno aktualnych jak i z poprzednich semestrów. Dla zajęć bieżących prowadzone są listy studentów wraz z ocenami i dodatkowymi uwagami o wynikach. Dostęp do nich ograniczony jest hasłem wyłącznie dla osób zainteresowanych. Tu też można wysłać anonim na temat mojej pracy!

Aktualnie prowadzone zajęcia podzieliłem na grupy według uczelni której dotyczą: