dekor
dekor dekor dekor
dydaktykadekor
dekor
pwdekor
dekor
dekor
dekor
dekor ocenydekor dekor wseizdekor dekor
dekor
D Y D A K T Y K A - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
dydaktyka
Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele w laboratoriach 32 i 33

Wykaz zajęć prowadzonych obecnie i w przeszłości
  • Bazy Danych (l)
  • Excel (l)
  • Power Point (l)
  • Systemy Operacyjne (l)
  • Visual Basic (l)
  • Word (l)
  • Konsultacje
  • Programowanie w C++ (w+l)