dekor
dekor dekor dekor
praca naukowadekor
dekor
dyplomdekor
dekor
dekor
dekor
dekor dekor dekor seminaria, prace dyplomowedekor dekor
dekor
Oryginalnie praca powstała w word'zie, zamieszczam wersje skonwertowane na

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

DYPLOM MAGISTRA INŻYNIERA

Pracę dyplomową na naszym wydziale obroniłem 2 października 2000 (w dzień rozpoczęcia roku akademickiego, nb. pierwszego roku mojej pracy na wydziale), więc w ostatniej chwili. Tytuł pracy to Analiza algorytmów dla gier dwuosobowych, promotorem był dr Jan Bródka. Tytuł nie zdradza całości wykonanej pracy, zatem poniżej zamieszczam małe streszczenie i całą prace.

O PRACY:

Celem pracy było opracowanie metody, która umożliwiłaby znajdowanie parametrów funkcji oceniających (dla algorytmów heurystycznych), które dawałyby możliwie najlepsze rezultaty. Korzystanie z tej metody pozwoliłoby na uniknięcie intuicyjnego zgadywania.

Przestrzeń poszukiwań parametrów może być bardzo różnorodna, zależy to od gry i postaci funkcji oceniającej. Dodatkowo może ona być duża, jeżeli parametrów funkcji oceniającej będzie wiele. Ciekawym narzędziem, które jest w stanie efektywnie przeszukiwać takie przestrzenie rozwiązań, są algorytmy genetyczne.

Do testów wybrano grę w warcaby (polska odmiana) w połowie ze względu na prostotę gry a w połowie ze względu na dane porównawcze z pracy dyplomowej promotora. Wyniki opracowano dla kilku funkcji oceniających o różnym stopniu złożoności, za każdym razem genetyczny automat był wstanie wskazać lepsze parametry od człowieka. Dodatkowo mechanizm wykazał niewłaściwość zastosowania niektórych parametrów w funkcji oceniającej.