Aby możliwe było poprawienie jakości prowadzonych przeze mnie zajęć potrzebna jest wiarygodna informacja zwrotna od studentów i innych użytkowników moich materiałów dydaktycznych. Jedynie anonimowe wiadomości dają pełną swobodę wypowiedzi, proszę o pełne wykorzystanie tej możliwości.

Interesują mnie wszystkie opinie, zarówno na temat zajęć laboratoryjnych, wykładu, materiałów dydaktycznych oraz ewentualnego niesprawiedliwego potraktowania studentów.

Poniższy formularz nie daje żadnej możliwości identyfikacji nadawcy. Technicznie jest to skrypt php wysyłający mail z serwera www na moją skrzynkę pocztową. Nadawcą jest zawsze "Apache".
Temat: