dekor
dekor dekor dekor
strona głównadekor
dekor
dyplomdekor
dekor
dekor
dekor
dekor dekor dekor seminaria, prace dyplomowedekor dekor
dekor
PRACA NAUKOWA

W tej sekcji chciałbym udokumentować mój dorobek naukowy. Ciągle jeszcze bardzo skromny ale już szykuje tu dużo miejsca na przyszłe osiągnięcia ;-)

Zapraszam do sekcji poświęconej pracy dyplomowej gdzie można pobrać pełny teksy mojej magisterki. Bardziej lub mniej regularnie odwiedzane przeze mnie seminaria, recenzje i prowadzone prace inżynierskie oraz inne drobne przejawy działalności intelektualnej opisałem tutaj. Jak tylko moja praca zostanie opublikowana w formie pisemnej uruchomiony zostanie dział publikacje.