Wstęp


  • Techniki NLP od początku istnienia sztucznej inteligencji wiele obiecywały, ale pierwsze jeszcze słabe wyniki tej dziedziny informatyki możemy "podziwiać" dopiero od niedawna.
  • Pomimo wielu publikacji, liczba poważnych aplikacji pozostaje mała
  • Proponuje przegląd ogólnie dostępnych aplikacji opartych na "applied CL" jednak bez oceny ich jakości
>