Wstęp


  • Człowiek już na początku swojej edukacji uczy się rozbioru zdania, nadawania nazw a zatem i rozumienia części mowy/zdania, takie właśnie zadanie stawiamy sobie na samym początku analizy tekstu
  • Człowiek do rozumienia tekstu używa całej swojej wiedzy - syntaktyki i semantyki. Maszynowa analiza w większości rozwiązań opiera się tylko na zagadnieniach składniowych.
>