Powrót na stronę UNIX

Napisz program, który tworzy ponumerowane 1,2,...,n procesy potomne. Po utworzeniu wszystkich procesów proces rodzic wysyla sygnał SIGRTMAX - n do n-tego potomka. Ten przez losowy czas <1-1000> ms wypisuje na ekran swój numer (bez \n) co około 10 ms. Po zakończeniu wypisywania n-ty potomek wysyła sygnał SIGRTMAX - n +1 do n-1 potomka itd. Proces o numerze 1 odwraca kolejność i wysyła sygnał SIGRTMAX-2 do procesu numer 2, itd. Gdy proces numer n otrzyma SIGRTMAX-n od procesu n-1, wysyła sygnał SIGRTMAX do procesu rodzica, który rozpoczyna kolejny cykl lub jeśli odbyło się już k takich cykli kończy cały program. Proces rodzic ma poczekać aż zakończą się procesy potomne. Program w każdej chwili można przerwać klawiszami Ctrl-C.

Liczby 1<n<6 i 1<k<10 są parametrami wywołania programu.

Zadanie będzie sprawdzane przez Marcina Borkowskiego, należy je wgrać do katalogu /home2/samba/borkowskim/unix/ .

Szczególna uwagę zwracamy na:

Powrót na stronę UNIX