Powrót na stronę UNIX

Napisz dwuprocesowy program, który na podstawie dwóch plików utworzy nowy plik, którego zawartość będzie stanowić ciąg naprzemian n bajtów pierwszego pliku i n bajtów drugiego pliku, przy czym wielkość wynikowego pliku w bajtach ma być wielokrotnością 2n (nie zawsze wszystkie dane z plików wejściowych muszą być zapisane).
Do synchronizacji obu procesów należy użyć pliku tymczasowego, który będzie blokowany na czas potrzebny do zpisania kolejnej porcji danych. Proces rodzić powinien czekać na zakończenie się procesu dziecka
Do pisania i czytania do / z pliku należy używać niskopoziomowych funkcji write / read.
Program pobiera 4 parametry: liczbę bajtów, dwie nazwy plików wejściowych i nazwę pliku wynikowego. Jeśli plik wynikowy już istnieje, program powinien wypisać na stdout komunikat o błędnym parametrze i się zakończyć (niepowodzeniem). Przykładowe użycia programu:

	$mix_files 10 ../in_file1.txt in_file2.txt out_file

Zadanie będzie sprawdzane przez Przeysława Zdroika, należy je wgrać do katalogu /home2/samba/zdroikp/unix

Szczególna uwagę zwracamy na:

Powrót na stronę UNIX