Powrót na stronę UNIX

Napisz program, który tworzy ponumerowane 1,2,...,n procesy potomne. Po utworzeniu wszystkich procesów proces rodzic wysyła sygnał SIGUSR1 do n-tego potomka. Ten przez losowy czas <1-10> mikro sekund (czas liczymy tylko gdy program działa czyli nie rzeczywisty) w pętli wypisuje na ekran swój pid (bez \n). Po zakończeniu wypisywania n-ty potomek wysyła sygnał SIGUSR do n-1 potomka itd. Proces o numerze 1 wysyła sygnał SIGUSR1 do procesu rodzica, który rozpoczyna kolejny cykl lub jeśli odbyło się już k takich cykli kończy cały program. Proces rodzic ma poczekać aż zakończą się procesy potomne. Programu nie można przerwać klawiszami C-c.

Liczby 0<n<10 i 0<k<10 są parametrami wywołania programu.

Zadanie będzie sprawdzane przez Marcina Borkowskiego, należy je wgrać do katalogu /home2/samba/borkowskim/unix/ .

Szczególna uwagę zwracamy na:

Powrót na stronę UNIX