Powrót na stronę UNIX

Napisz program tworzący n procesów potomnych, każdy z tych procesów "dzieci" losuje swoją liczbę k z przedziału [1,5]. Zadanie potomka polega na wysyłaniu co losową ilość sekund [5,10]s sygnału SIGRTMIN wraz z numerem "k" potomka do procesu rodzica. Proces rodzicielski w reakcji na sygnał od potomka wypisuje na ekran otrzymany numer. Po wypisaniu rodzic odsyła do dziecka SIGRTMAX jako potwierdzenie zwrotne. Dopiero po wysłaniu(otrzymaniu) tego potwierdzenia rodzic(dziecko) może przejść do obsługi następnego sygnału. Proces "dziecko" musi zliczać otrzymane potwierdzenia.

Program kończy działanie w wyniku otrzymania sygnału SIGINT (C-c). Procesy potomne przed zakończeniem muszą wypisać na ekran ilość otrzymanych potwierdzeń.

Liczba 1<n<10 jest parametrem wywołania programu.

Zadanie będzie sprawdzane przez Marcina Borkowskiego, należy je wgrać do katalogu /home2/samba/borkowskim/unix/ .

Szczególna uwagę zwracamy na:

Powrót na stronę UNIX