Powrót na stronę UNIX

Napisz program tworzący n procesów potomnych, każdy z tych procesów "dzieci" losuje swoją liczbę k z przedziału [1,5]. Zadanie potomka polega na wysyłaniu co około 1s sygnału SIGRTMIN wraz z numerem "k" do procesu rodzica. Proces rodzicielski w reakcji na sygnał od potomka wypisuje na ekran otrzymany numer a następnie dokładnie co 1s wypisuje na ekran "*" przez tyle sekund ile wynosi uprzednio otrzymany numer. Dopiero po wypisaniu wszystkich "*" rodzic może przejść do obsługi następnego sygnału.

Program kończy działanie w wyniku otrzymania sygnału SIGINT (C-c), Proces rodzic przed zakończeniem działania musi najpierw odczekać do końca aktualnego zlecenia a następnie odczekać na zakończenie się działania procesów potomnych.

Liczba 1<n<10 jest parametrem wywołania programu.

Zadanie będzie sprawdzane przez Marcina Borkowskiego, należy je wgrać do katalogu /home2/samba/borkowskim/unix/ .

Szczególna uwagę zwracamy na:

Powrót na stronę UNIX