Powrót na stronę UNIX

Katalogi i pliki, wersja B

 Napisz program, który w aktualnym katalogu programu tworzy katalog DIRNAME, wczytuje zawartość pliku INPUT_FILE i na jej podstawie tworzy wpisy w utworzonym katalogu. Jeśli katalog już isnieje, należy wyświetlić na stderr komunikat i zakończyć program. Wywołanie programu:
    dir_creator INPUT_FILE DIRNAME
Linie w pliku INPUT_FILE mają następujący format:
  dla zwykłego pliku:
     F nazwa_pliku rozmiar_pliku_w_bajtachB
  dla linku symbolicznego:
     S nazwa_linku -> zawartość_linku
  dla katalogu:
     D nazwa_katalogu
Nowo utworzone pliki mają raportować rozmiar podany w pliku wejściowym i zwierać same zera.
Należy używać niskopoziomowych operacji na plikach (open, read, write, close).
Można założyć, że linie w pliku wejściowym są krótsze niż 1024.
Plik wejściowy powinien być wczytywany do bufora w porcjach wielobajtowych.
Wszelkie komunikaty o błędach należy wyprowadzać na stderr (wyjątkowo można używać do tego fprintf/perror).
Oto przykładowy plik wejściowy.

Uwaga na: Przydatne funkcje:
open, lseek, read, write, close, mkdir, symlink, chdir

Zadanie będzie sprawdzane przez Przemysława Zdroika, należy je wgrać do katalogu /home2/samba/zdroikp/unix/ .

Powrót na stronę UNIX