Powrót na stronę UNIX

Temat: Sortowanie kubełkowe.

Opis: Tablica o rozmiarze TABLE_SIZE (proponowane: 32000) zawierająca liczby naturalne z przedziału <0, MAX_VALUE) (proponowane: 32000) sortowana jest z powtórzeniami metodą kubełkową. Każdy kubełek (NR_BUCKETS, np. 32) zarządzany jest przez osobny proces (potomny). Komunikacja międzyprocesowa odbywa się z wykorzystaniem pipes. Sortowanie wewnątrz kubełka może być realizowane algorytmem bąbelkowym. Kubełki zwracają dane korzystając ze *współdzielonej* pipe.

Uwagi:

Zadanie będzie sprawdzane przez Marka Kozłowskiego, należy je wgrać do katalogu /home2/samba/kozlowskim/unix/ .

Powrót na stronę UNIX