Powrót na stronę UNIX

Napisz program, który przetwarza plik workfile. Plik jest dzielony n bloków równej długości. Zadaniem aplikacji jest skopiowanie zawartości losowo wybranego bloku i zastąpienie nim innego, również losowo wybranego bloku w tym pliku odwracając jednocześnie kolejność znaków w buforze. Należy wykorzystać operacje asynchronicznego I/O. Wylosowane indeksy bloków w trakcie jednej iteracji muszą być różne. Powyższa operacja ma zostać wykonana k razy. W zadaniu można wykorzystać maksymalnie trzy bufory, należy zapewnić optymalne wykorzystanie operacji asynchronicznych. Program ma reagować na sygnał SIGINT kończąc działanie i próbując przerwać przy tym wykonywanie wszystkich operacji asynchronicznych.

Dostępny jest do ściągnięcia przykładowy plik tekstowy: klik

Parametrami wywołania programu są workfile, n oraz k.

Zadanie będzie sprawdzane przez Jurka Bartuszka. Rozwiązanie proszę wgrać do katalogu /home/samba/bartuszekj/unix/ .Szczególna uwagę zwracamy na:
Powrót na stronę UNIX