Powrót na stronę UNIX

Napisz program, który dzieli plik tekstowy workfile na bloki o wielkości maksymalnie maxsize, po czym sortuje je metodą bąbelkową z wykorzystaniem operacji asynchronicznego I/O. W zadaniu można wykorzystać maksymalnie cztery bufory, należy zapewnić optymalne wykorzystanie operacji asynchronicznych. Pierwsze dwa bloki można zczytać a ostatnie dwa bloki zapisać w sposób synchroniczny. Program ma nie reagować na nadchodzące sygnały SIGINT.

Dostępny jest do ściągnięcia przykładowy plik tekstowy: klik

Parametrami wywołania programu są workfile oraz maxsize

Zadanie będzie sprawdzane przez Jurka Bartuszka. Rozwiązanie proszę wgrać do katalogu /home/samba/bartuszekj/unix/ .Szczególna uwagę zwracamy na:
Powrót na stronę UNIX