Powrót na stronę UNIX

Program przyjmuje jako parametry:

Zadanie polega na przesunięciu zawartości pliku o podaną ilość bajtów (o) w sposób cykliczny, tj. bajty z końca trafiają na początek pliku. Poza Przesunięciem Należy Modyfikować Wielkość Liter W Tekście Tak Jak W Tym Zdaniu.

Jeżeli użytkownik poda przesunięcie (o) przekraczające rozmiar pliku, należy tę liczbę zredukować (modulo rozmiar pliku). Rozmiar pliku nie musi być wielokrotnością (o). Dopuszczone jest aby niektóre słowa w pliku (te 'rozcięte' granicami buforów) były niepoprawnie przetworzone.

Proszę zadbać o to aby operacje wejścia/wyjścia odbywały się w sposób możliwie płynny i równolegle z przetwarzaniem tekstu. Nie dopuszczone jest powiadamianie o końcu operacji IO poprzez uruchomienie oddzielnego wątku. Wolno użyć jedynie 3 buforów o rozmiarze (o) do operacji IO.Szczególna uwagę zwracamy na:
Powrót na stronę UNIX