Powrót na stronę UNIX

Tematyka zadania: AIO
Rodzaj sprawdzania: po zajęciach
Czas pisania: 90 minut
Sprawdzający: Paweł Rzążewski
Autor Zadania: Piotr Zadrożniak
Oddanie zadania: wgranie do katalogu /home/samba/rzazewskip/unix/aio/

Napisz program, który oblicza sumę logiczną dwóch liczb binarnych. Liczby te zapisane są w dwóch oddzielnych plikach tekstowych a i b. Wynik obliczenia należy zapisać w pliku a.

W zadaniu można wykorzystać maksymalnie 5 buforów o długości maxsize. Należy zapewnić maksymalne zrównoleglenie operacji IO. Pierwsze dwa bloki można zczytać, a ostatni zapisać w sposób synchroniczny. Program ma nie reagować na nadchodzące sygnały SIGINT.

Pliki a i b mają tą samą długość. Rozmiar pliku nie musi być wielokrotnością maxsize. Zarówno ostatni blok w pliku jak i cały plik może być krótszy niż maxsize bajtów, co musi być obsłużone w specjalny sposób - niedozwolone jest zapisywanie do plików dodatkowych znaków.

Program przyjmuje jako parametry:
Szczególną uwagę zwracamy na:
Powrót na stronę UNIX