Powrót na stronę UNIX

Program symulujący logowanie zdarzeń. Składa się z części klienta i serwera. Klient przyjmuje dwa parametry. Schemat działania klienta jest następujący:

while (param1--)
{
	sleep (param2);
	if (rand () % 2)
		send_event_notification (EVENTS [rand() % EVENTS_NR]);
}

Serwer pobiera zgłoszenia zdarzeń od klientów i loguje do pliku, w formacie: time ; client's PID ; event. Serwer może obsłużyć maksymalnie 15 klientów, wykorzystując funkcję select.

Zadanie będzie sprawdzane przez Marka Kozłowskiego, należy je wgrać do katalogu /home2/samba/borkowskim/unix/ .

Powrót na stronę UNIX