Powrót na stronę UNIX

Program serwer akceptuje połączenia od klientów, Dla 3 zaakceptowanych połączeń tworzy nowy proces. Zadaniem procesu potomnego jest rozsyłanie wiadomości otrzymanych od dowolnego z klientów do pozostałych klientów procesu. Rozłączenie się któregoś z klientów procesu nie ma wpływu na komunikację pozostałych, chyba że został już tylko jeden klient. W takiej sytuacji należy go rozłączyć i zakończyć proces. Wiadomości mają zawsze 10 znaków.

Proces rodzic (serwer) kończy się na sygnał SIGINT (C-c), ale zanim fizycznie zakończy prace musi odczekać na naturalne zakończenie się procesów potomnych.

Za program klienta będzie nam służył telnet

Zadanie będzie sprawdzane przez Marcina Borkowskiego, należy je wgrać do katalogu /home2/samba/borkowskim/unix/ .

Szczególna uwagę zwracamy na:
Powrót na stronę UNIX