Powrót na stronę UNIX

Program serwer akceptuje połączenia od klientów i umożliwia wymianę tekstów pomiędzy podłączonymi klientami na zasadzie zabawy w "głuchy telefon". Czyli pierwszy z podłączonych klientów przekazuje wiadomości do drugiego, drugi do trzeciego, ... ostatni do pierwszego.

Rozłączenie jakiegokolwiek z klientów nie przerywa łańcucha komunikacji. Nowi klienci dochodzą na koniec listy. Jeśli jest tylko jeden klient - wiadomości przekazuje on sam sobie.

Wiadomości mają postać tekstów zakończonych znakiem nowej linii, nie mogą jednak przekraczać 80 znaków.

Serwer ma być programem jedno-procesowym, zakładamy, że liczba jednoczesnych klientów nie przekroczy FD_SETSIZE.

Proces rodzic (serwer) kończy się na sygnał SIGINT (C-c), przed zakończeniem procesu należy pozamykać wszystkie połączenia.

Za program klienta będzie nam służył telnet

Zadanie będzie sprawdzane przez Marcina Borkowskiego, należy je wgrać do katalogu /home2/samba/borkowskim/unix/ .

Szczególna uwagę zwracamy na:
Powrót na stronę UNIX