Powrót na stronę UNIX

Przechowalnia plików tymczasowych

Klient może "zostawić" plik (max. 4 MB) na serwerze (por. implementacje TFTP z lat ubiegłych), w zamian dostaje unikalny "numerek". W późniejszym terminie po przesłaniu "numerka" klient może odebrać przechowywany plik.

Uwaga1: Dwóch klientów może zostawić plik o tej samej nazwie -- pliki te nie powinny zostać nadpisane!

Uwaga2: W razie restartu serwera pliki pozostawione w przechowalni nie powinny "zaginąć"!

Zadanie będzie sprawdzane przez Marka Kozłowskiego, należy je wgrać do katalogu /home2/samba/kozlowskim/unix/ .

Szczególną uwagę zwracamy na:
Powrót na stronę UNIX