Powrót na stronę UNIX

Tematyka zadania: gniazda udp
Rodzaj sprawdzania: na zajęciach
Czas pisania: 70 minut
Sprawdzający: Marcin Borkowski i Pawel Rzążewski
Autor Zadania: Daniel Kłobuszewski

Dany jest serwer streamujący wideo w ascii arcie. Napisz klienta, który się w nim zarejestruje, a następnie będzie wyświetlał dane z niego otrzymywane. Obrazy przesyłane z serwera mają rozmiary 100x40 znaków.

Aby zarejestrować się w serwerze, należy wysłać do niego jakikolwiek datagram. Po zarejestrowaniu klienta, serwer zaczyna wysyłać do niego własne datagramy.

Pierwsze dwa bajty to współrzędna x (int32), kolejne dwa to współrzędna y. Piąty bajt to znak do wyświetlenia.

Wskazówka: należy "budować" obraz z przychodzących datagramów, aż przyjdzie pakiet o współrzędnej y mniejszej niż poprzedni. Wówczas dopiero należy wyświetlić obraz, wypełnić bufor spacjami i zacząć wypełnianie od nowa.

Aplikacja klienta przyjmuje parametry:

Szczególną uwagę zwracamy na:

Binarka serwera do pobrania: /home2/samba/borkowskim/unix/
Serwer uruchamia się poleceniem ./udp_server port

Powrót na stronę UNIX