Marcin Pilarski


Home
Up

 

 

PlanetLab   

www..org

An open platform for developing, deploying,
and accessing planetary-scale services.

PlanetLab co to jest ?

PlanetLab jest światowym środowiskiem testowym umożliwiającym projektowanie, rozwijanie oraz tworzenie usług sieciowych dostępnych globalnie. Jako członek konsorcjum PlanetLab Politechnika Warszawska otrzymała dostęp do ponad 600 serwerów zlokalizowanych w ponad 280 lokalizacjach na całym świecie w zamian za co konsorcjum PlanetLab uzyskało dostęp do dwóch maszyn zlokalizowanych w naszych laboratoriach. Praca nad tym projektem stwarza możliwość współpracy z grupą najlepszych ośrodków naukowych na świecie takich jak Harvard University, Intel Research Berkeley, Massachusetts Institute of Technology, Princeton University, Stanford University, University of Cambridge gdzie idea PlanetLab miała swój początek w marcu 2002 roku. Stwarza również możliwość dostępu do wszystkich publikacji adresowanych do członków konsorcjum oraz rozwijania architektury sieci następnej generacji. PlanetLab daje Wydziałowi MiNI dostęp do platformy informatycznej na której prowadzone są najnowsze badania dotyczące zachowania sieci komputerowych, wirtualizacji systemów operacyjnych oraz dostarcza narzędzia do rozwijania i testowania zachowania usług/protokołów sieciowych w warunkach rzeczywistych. W razie dodatkowych pytań lub zasad dostępu do zasobów PlanetLab dla pracowników Politechniki Warszawskiej proszę zwracać się bezpośrednio do mnie. Więcej informacji na stronach projektu http://www.planet-lab.org

PlanetLab na MiNI PW:

  1. planetlab3.mini.pw.edu.pl

  2. planetlab4.mini.pw.edu.pl

Przykładowe obciążenia ruchu w Polsce można zobaczyć tutaj:

Slice and Sliver

Architektura węzła:

 

Warunki członkowstwa w PlanetLab w wersji polskiej.

wersja angielska tej strony

 

 
      HOME  | CONTACT | ABOUT ME

                          © Copyright 2015 Marcin Pilarski