Kontakt

Gmach MiNI, pokój nr 520

e-mail:
m.twardowska@mini.pw.edu.pl

Aktualności


12.03.20 - W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych i koniecznością prowadzenia tych zajęć zdalnie, na stronie "Materiały do ćwiczeń" będę umieszczała kompletne i szczegółowe rozwiązania wszystkich zadań z zestawów. Po przeanalizowaniu rozwiązania pierwszego zadania danego typu, proszę próbować samodzielnie rozwiązywać następne. W przypadku niewystarczających wyjaśnień proszę kontaktować się ze mną mailowo.