Zestawy dla studentów z kierunku Biotechnologia - semestr I

01. Indukcja. Równania i nierówności.(ćw.1)
02. Wartość bezwzględna. Dziedzina funkcji.(ćw.2)
03. Własności funkcji. Funkcja liniowa i kwadratowa.(ćw.3)
04. Wyznacznik. Rząd macierzy. Macierz odwrotna.(ćw.4,5)
05. Układy równań liniowych(ćw.6,7)
06. Funkcja wykładnicza. Funkcje trygonometryczne.(ćw.8) ------> Odpowiedzi
07. Funkcje odwrotne. Funkcja logarytmiczna.(ćw.9) ------> Odpowiedzi
08. Funkcje kołowe.(ćw.10) ------> Odpowiedzi
09. Ciągi liczbowe i ich granice.(ćw.11) ------> Odpowiedzi
10. Granica i ciągłość funkcji.(ćw.12,13) ------> Odpowiedzi
11. Pochodna funkcji.(ćw.14) ------> Odpowiedzi
12. Tw. de l'Hospitala.(ćw.15) ------> Odpowiedzi
13. Monotoniczność i ekstrema funkcji.(ćw.16) ------> Odpowiedzi
14. Asymptoty i punkty przegięcia.(ćw.17) ------> Odpowiedzi
15. Badanie funkcji.(ćw.18,19)
16. Całki nieoznaczone.(ćw.20 - 26) ------> Odpowiedzi
17. Całki oznaczone.(ćw.27) ------> Odpowiedzi
18. Całki niewłaściwe.(ćw.28) ------> Odpowiedzi
19. Szeregi liczbowe.(ćw.29,30) ------> Odpowiedzi
20. Szeregi potegowe.(ćw.31) ------> Odpowiedzi
21. Pochodne cząstkowe.(ćw.32)
22. Równania różniczkowe I rzędu.(ćw.33,34) ------> Odpowiedzi
23. Równania różniczkowe liniowe wyższych rzędów.(ćw.35 - 37)
24. Rachunek wektorowy.(ćw.38)
25. Geometria analityczna.(ćw.39,40)


Pozostałe ćwiczenia (5 ćwiczeń) przeznaczone są na kolokwia, powtórzenia lub opóźnienia.