Zestawy dla studentów kierunku Technologia Chemiczna - semestr II

ćwiczenia nr 1 - Funkcje wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe.
ćwiczenia nr 2 - Ekstrema funkcji.
ćwiczenia nr 3 - Całki podwójne.
ćwiczenia nr 4 i 5 - Całki potrójne
ćwiczenia nr 6 i 7 - Całki krzywoliniowe.
Kolokwium nr 1
ćwiczenia nr 8 - Wyznacznik i rząd macierzy. Macierz odwrotna.
ćwiczenia nr 9 - Układy równań liniowych.
ćwiczenia nr 10 - Przestrzeń wektorowa
ćwiczenia nr 11 i 12 - Przekształcenie liniowe. Macierz zmiany bazy.
ćwiczenia nr 13 - Wartości i wektory własne.
Kolokwium nr 2