Wydział Chemiczny PW, kierunek Technologia Chemiczna


Semestr zimowy

Regulamin zaliczania przedmiotu

Prowadzone zajęcia: wykład: Matematyka 1 , ćwiczenia: gr. 2

Wyniki ćwiczeń gr 2

Wyniki egzaminu pisemnego





Semestr letni









Wydział Chemiczny PW, kierunek Biotechnologia


Semestr zimowy

Regulamin zaliczania przedmiotu

Prowadzone zajęcia: ćwiczenia z matematyki z gr 2

Wyniki ćwiczeń gr 2






Semestr letni