Wydział Chemiczny PW, kierunek Technologia Chemiczna


Semestr zimowy

Regulamin zaliczania przedmiotu

Prowadzone zajęcia: wykład: Matematyka 1 , ćwiczenia:

Semestr letni

Regulamin zaliczania przedmiotu

Prowadzone zajęcia: ćwiczenia z matematyki z grup± 1 i 2

Wyniki

Wydział Chemiczny PW, kierunek Biotechnologia


Semestr zimowy

Regulamin zaliczania przedmiotu

Prowadzone zajęcia: ćwiczenia:


Semestr letni