Wydział Chemiczny PW, kierunek Technologia Chemiczna


Semestr zimowy

Regulamin zaliczania przedmiotu

Prowadzone zajęcia: wykład: Matematyka 1 , ćwiczenia: gr. 2 i 6


Semestr letni

Wydział Chemiczny PW, kierunek Biotechnologia


Semestr zimowy

Regulamin zaliczania przedmiotu

Prowadzone zajęcia: ćwiczenia z matematyki z gr 2

Semestr letni