Dyplomy

PRACE MAGISTERSKIE

Promotor: dr hab. inż. A. Pilitowska

 • M. Czaplicka, Quandle cykliczne, 2018
 • I. Małkowska, Algebry endomorfizmów i algebry podalgebr, 2017
 • A. Komorowski, Kody Reeda-Solomona, 2015
 • M. Rogucka, Algebry globalnie zdeterminowane, 2013
 • R. Szczepański, Algebra zbiorów rozmytych typu 2, 2011
 • B. Buczkowski, Kody doskonałe, 2010
 • M. Męzia, N-arne quasigrupy i ich zastosowania, 2007
 • G. Mierzejewski, Klony minimalne entropiczne, 2006
 • Ł. Cymborski, Mody proste, 2006
 • K. Olesiński, Proste półmoduły, 2006
 • K. Dziubałtowski, Aksjomatyzacja algebr kompleksowych, 2004
 • A. Sosnowska, Dualność dla algebr grafowych, 2003
 • I. Wysocka, Mody półkratowe, 2003
 • A. M. Dąbrowska, Algebry kompleksowe podzbiorów, 2002
 • K. Ślusarska, Algebry grafowe, 2001

Promotor: prof. dr hab. A. Romanowska

 • J. Jazłocka, Reprezentacje krat rozdzielnych i algebr Boole'a, 2009
 • T. Brengos, Korozmaitości koalgebr, 2006
 • A. Skolimowska, Grupoidy centralne i ich grafy, 2003
 • U. Gach, Rozszerzenia zbiorów uporządkowanych, zbiory wypukłe i prezentacje półkrat, 2003
 • A. Mućka, Automaty i twierdzenie I. Rosenberga, 2002
 • M. Stronkowski, O rozmaitościach równoważnych rozmaitościom modułów afinicznych, 2002
 • A. Szablewski, Rozmaitości binarnych kodów liniowych, 2002
 • R. Filek, Dualność zregularyzowana, 2002
 • R. Haber, Bikraty, 1999
 • K. Parzyszek, Mody Mal’ceva, 1999
 • J. Krauze, Grupoidy różniczkowe, 1998
 • K. Pszczoła, Wybrane zagadnienia dualności dla półkrat, 1995
 • A. Prosińska, Wybrane zagadnienia teorii dziedzin, 1995
 • M. Tomaszewska, Pewne zagadnienia teorii kodowania, 1994
 • M. Foks, Elementy matematycznej teorii muzyki, 1994
 • D. Jaworska, Kody korygujące błędy, 1991
 • R. Strauch, Systemy trójkowe Steinera jako szczególny przypadek konfiguracji kombinatorycznych, 1990
 • J. Kacprzak, Kwadraty łacińskie jako szczególny przypadek konfiguracji kombinatorycznych, 1989
 • J. Sobczyńska, Algebry barycentryczne, 1988
 • A. Trakul, Bikraty, 1988
 • Z. Chrapek, Algebry liczb diadycznych, 1987

Promotor: dr B. Roszkowska-Lech

 • Ł. Kozerski, Kostka Rubika, 2011
 • S. Porębski, Krzywe eliptyczne kontra algebra liniowa, 2010
 • P. Kuranowski, Własności i zastosowania skończonych neociał, 2009
 • M. Hejnrych, Quasigrupy i kryptografia, 2008
 • M. Paziewski, Quasigrupy i rozkłady grafów pełnych na cykle, 2007
 • S. Rudaś, Kody quasigrupowe z jedną cyfrą kontrolną, 2007
 • A. Olewiecka, Grupoidy symetryczne, 2003
 • K. Seroczyńska, Grupoidy idempotentne lewostronnie rozdzielne, 2003
 • B. Różycki, Rozkłady grafów definiowane przez quasigrupy, 1994
 • D. Heybowicz, Zastosowanie teorii konceptów do badania pewnych modów grupoidowych, 1992
 • P. Lizak, Quandle, struktura algebraiczna i zastosowanie w teorii węzłów, 1991

Promotor: dr M. Stronkowski

 • M. Uliński, Prawie strukturalna zupełność w logice modalnej, 2015

Promotor: dr hab. inż. A. Zamojska-Dzienio

 • D. Wedmann, O półgrupach potęgowych i ich związkach z teorią języków, 2017
 • Ś. Stachyra, O operatorach domknięcia równościowego, 2016
 • A. Pałyska, Kraty podzbiorów wypukłych zbiorów częściowo uporządkowanych, 2009

PRACE LICENCJACKIE

Promotor: dr G. Bińczak

 • S. Florczuk, Twierdzenie Ore o kracie podgrup grupy, 2016

Promotor: dr T. Brengos

 • Kamila Kofroń, Słów kilka o maszynach Turinga, 2016
 • Dorota Ślużyńska, Systemy znaku kontrolnego, 2010

Promotor: dr A. Mućka

 • Justyna Makaruk, Trójkąty diadyczne, 2016
 • Agnieszka Wójcik, Wielokąty wypukłe, 2016
 • Patrycja Osiecka, Pierwiastki z jedynki, ciała cyklotomiczne, 2015
 • Michał Król, Kryptosystem Polly Carcker, 2015
 • Patrycja Hejko, Reprezentacje grup permutacji. Diagramy Younga, 2014
 • Dorota Wedmann, Półgrupy i rozkłady automatów, 2014
 • Adam Komorowski, Własności injektywnych i projektywnych alger Stone'a, 2013
 • Sylwia Lis, Algebry półautomatów, 2010

Promotor: dr hab. inż. A. Pilitowska

 • M. Czaplicka, Operatory domknięcia na grupoidach, 2016
 • A. Rasztawicka, Pierścienie przemienne i ich ideały, 2016
 • W. Łuszczykiewicz, N-grupy, 2016
 • M. Kagankiewicz, Quandle spójne, 2015
 • A. Żychowska, Algebry zbiorów rozmytych, 2015
 • W. Krotoszyński, Uogólnienie Twierdzenia Caley'a dla wybranych algebr, 2013
 • M. Skowron, Funkcje wyboru i geometria wypukła, 2012
 • K. Tokarzewska, Geometrie skończone i kody Reeda-Mullera, 2012
 • M. Rogucka, Algebry turniejowe, 2011
 • J. Wożniak, Algebry nad ciałami, 2010
 • P. Jamer, Reszty kwadratowe i ich zastosowanie przy konstrukcji wybranych kodów, 2010
 • P. Ładyżyński, Kody Golaya i ich grupy permutacji, 2009

Promotor: prof. dr hab. A. Romanowska

 • A. Ziółkowska, Permutahedrony i kraty Newmana, 2013
 • D. Pocendek, Język algebraiczny w teorii harmonii, 2011
 • Vu Hong Pham Trong, Wielokąty diadyczne, 2011
 • T. Brengos, Coalgebras as models of systems. Computer modeling of finding bisimulation (bachelor thesis in Computer Science), 2005

Promotor: dr B. Roszkowska-Lech

 • A. Kołacz, Wielkie twierdzenie Fermata, 2011
 • G. Łowicki, Liczby zespolone w geometrii, 2010

Promotor: dr hab. inż. A. Zamojska-Dzienio

 • K. Jamróz, O kolorowaniu węzłów przez quandle, 2016
 • A. Geras, O pewnych zastosowaniach półpierścieni tropikalnych, 2015
 • M. Gałęziewska, O kratach kongruencji algebr skończonych i odcinkach w kratach podgrup grup skończonych, 2013
 • T. Cichawa, Konstrukcje geometryczne, 2011
 • K. Wasilewski, O uzupełnianiu kwadratów łacińskich, 2011