Dyplomy

PRACE MAGISTERSKIE

Promotor: prof. dr hab. A. Romanowska

 • J. Jazłocka, Reprezentacje krat rozdzielnych i algebr Boole'a, 2009
 • T. Brengos, Korozmaitości koalgebr, 2006 
 • A. Skolimowska, Grupoidy centralne i ich grafy, 2003
 • U. Gach, Rozszerzenia zbiorów uporządkowanych, zbiory wypukłe i prezentacje półkrat, 2003
 • A.  Mućka, Automaty i twierdzenie I. Rosenberga, 2002
 • M.  Stronkowski, O rozmaitościach równoważnych rozmaitościom modułów afinicznych, 2002
 • A.  Szablewski, Rozmaitości binarnych kodów liniowych, 2002
 • R.  Filek, Dualność zregularyzowana, 2002
 • R.  Haber, Bikraty, 1999
 • K.  Parzyszek, Mody Mal’ceva, 1999
 • J.  Krauze, Grupoidy różniczkowe, 1998
 • K.  Pszczoła, Wybrane zagadnienia dualności dla półkrat, 1995
 • A.  Prosińska, Wybrane zagadnienia teorii dziedzin, 1995
 • M.  Tomaszewska, Pewne zagadnienia teorii kodowania, 1994
 • M.  Foks, Elementy matematycznej teorii muzyki, 1994
 • D.  Jaworska, Kody korygujące błędy, 1991
 • R.  Strauch, Systemy trójkowe Steinera jako szczególny przypadek konfiguracji kombinatorycznych, 1990
 •  J. Kacprzak, Kwadraty łacińskie jako szczególny przypadek konfiguracji kombinatorycznych, 1989
 • J. Sobczyńska, Algebry barycentryczne, 1988
 • A. Trakul, Bikraty, 1988
 • Z. Chrapek, Algebry liczb diadycznych, 1987

Promotor: dr A. Pilitowska

 • A. Komorowski, Kody Reeda-Solomona, 2015 
 • M. Rogucka, Algebry globalnie zdeterminowane, 2013
 • R. Szczepański, Algebra zbiorów rozmytych typu 2, 2011
 • B. Buczkowski, Kody doskonałe, 2010
 • M.  Męzia, N-arne quasigrupy i ich zastosowania,  2007
 • G.  Mierzejewski,  Klony minimalne entropiczne,  2006
 • Ł.  Cymborski, Mody proste, 2006
 • K. Olesiński, Proste półmoduły, 2006
 • K. Dziubałtowski, Aksjomatyzacja algebr kompleksowych, 2004
 • A. Sosnowska, Dualność dla algebr grafowych,  2003
 • I. Wysocka, Mody półkratowe, 2003
 • A. M. Dąbrowska,  Algebry kompleksowe podzbiorów,  2002
 • K. Ślusarska,  Algebry grafowe,  2001
Promotor: dr B. Roszkowska
 •  Ł. Kozerski, Kostka Rubika, 2011
 • S. Porębski, Krzywe eliptyczne kontra algebra liniowa, 2010
 • P. Kuranowski,  Własności i zastosowania skończonych neociał, 2009
 • M. Hejnrych,  Quasigrupy i kryptografia,  2008
 • M.  Paziewski,  Quasigrupy i  rozkłady grafów pełnych na cykle,  2007
 • S. Rudaś, Kody quasigrupowe z jedną cyfrą kontrolną, 2007
 • A. Olewiecka, Grupoidy  symetryczne, 2003
 • K. Seroczyńska, Grupoidy idempotentne lewostronnie rozdzielne, 2003
 • B. Różycki, Rozkłady grafów definiowane przez  quasigrupy, 1994
 • D. Heybowicz, Zastosowanie teorii konceptów do badania pewnych modów grupoidowych, 1992
 • P. Lizak, Quandle, struktura algebraiczna i zastosowanie w teorii węzłów, 1991

Promotor: dr M. Stronkowski

 •  M. Uliński, Prawie strukturalna zupełność w logice modalnej,   2015

Promotor: dr A.  Zamojska-Dzienio

 • D. Wedmann, O półgrupach potęgowych i ich związkach z teorią języków, 2017
 • Ś. Stachyra, O operatorach domknięcia równościowego,  2016
 •  A. Pałyska, Kraty podzbiorów wypukłych zbiorów częściowo uporządkowanych,  2009

PRACE LICENCJACKIE

Promotor: mgr T. Brengos

 • Kamila Kofroń, Słów kilka o maszynach Turinga, 2016
 • Dorota Ślużyńska, Systemy znaku kontrolnego, 2010

  Promotor: dr A. Mućka

 • Justyna Makaruk, Trójkąty diadyczne, 2016
 • Agnieszka Wójcik, Wielokąty wypukłe, 2016
 • Patrycja Osiecka, Pierwiastki z jedynki, ciała cyklotomiczne, 2015
 • Michał Król, Kryptosystem Polly Carcker, 2015
 • Patrycja Hejko, Reprezentacje grup permutacji. Diagramy Younga, 2014
 • Dorota Wedmann, Półgrupy i rozkłady automatów, 2014
 • Adam Komorowski, Własności injektywnych i projektywnych alger Stone'a, 2013 
 • Sylwia Lis, Algebry półautomatów, 2010


 • Promotor:  dr  A. Pilitowska

 • M. Czaplicka, Operatory domknięcia na grupoidach, 2016
 • A. Rasztawicka, Pierścienie przemienne i ich ideały, 2016
 • W. Łuszczykiewicz, N-grupy, 2016
 • M. Kagankiewicz, Quandle spójne, 2015
 • A. Żychowska,  Algebry zbiorów rozmytych, 2015
 •  W. Krotoszyński, Uogólnienie Twierdzenia Caley'a dla wybranych algebr, 2013 
 • M. Skowron, Funkcje wyboru i geometria wypukła, 2012
 • K. Tokarzewska, Geometrie skończone i kody Reeda-Mullera, 2012
 • M. Rogucka, Algebry turniejowe, 2011
 • J. Wożniak, Algebry nad ciałami, 2010
 • P. Jamer, Reszty kwadratowe i ich zastosowanie przy konstrukcji  wybranych kodów, 2010
 • P. Ładyżyński, Kody Golaya i ich grupy permutacji, 2009
 • Promotor: prof. dr hab. A. Romanowska

 • A. Ziółkowska, Permutahedrony i kraty Newmana, 2013
 • D. Pocendek, Język algebraiczny w teorii harmonii, 2011
 • Vu Hong Pham Trong, Wielokąty diadyczne, 2011 
 • T. Brengos, Coalgebras as models of systems. Computer modeling of finding bisimulation (bachelor thesis in Computer Science), 2005

  Promotor: dr B. Roszkowska 

 • A. Kołacz, Wielkie twierdzenie Fermata, 2011
 • G. Łowicki, Liczby zespolone w geometrii, 2010

  Promotor: dr A.  Zamojska-Dzienio


 • K. Jamróz, O kolorowaniu węzłów przez quandle, 2016
 • A. Geras, O pewnych zastosowaniach półpierścieni tropikalnych, 2015
 • M. Gałęziewska, O kratach kongruencji algebr skończonych i odcinkach w kratach podgrup grup skończonych, 2013
 • T. Cichawa, Konstrukcje geometryczne,  2011     
 • K. Wasilewski, O uzupełnianiu kwadratów łacińskich, 2011

 •  
  Promotor: dr G. Bińczak
 • S. Florczuk, Twierdzenie Ore o kracie podgrup grupy, 2016