Ostatnia aktualizacja:
May 12. 2012 18:48:06

SARLiteratura:
  J. L. Faraway "Linear models with R" Chapman&Hall/CRC 2004 (starsza wersja: "Practical Regression and ANOVA using R"  2002)
J. Koronacki, J. Mielniczuk "Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych" WNT 2006
J. Friedman, T. Hastie, R. Tibshirani "The Elements of Statistical Learning" 2009 Springer
 

Sposób zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny. Ocena końcowa: 60% egzamin + 40% laboratoria.
Sposób zaliczenia laboratorium: 2 kolokwia (2x30pkt) i 5 kartkówek(5x8pkt).