Seminarium
STATYSTYKA i ANALIZA DANYCH
Wtorki, godz. 15:15,  sala 216,  Gmach Wydziału MiNI
Najbliższe spotkanie: 12.VI.2012
Jan Konupek - "Catching up faster in Bayesian model selection and model averaging"

Serdecznie zapraszam

    Przemysław Grzegorzewski

Rok akademicki 2011/2012
Rok akademicki 2010/2011
Rok akademicki 2009/2010