Ostatnia aktualizacja:
January 03. 2019 16:20:37

MD

Rozwiązania zadań z trzeciego terminu.Rozwiązania zadań z drugiego terminu.Rozwiązania zadań z pierwszego terminu.Drugie kolokwium.Trzecia praca domowa. I jej kod.

Rozwiązania zadań z zestawu trzeciego należy wysyłać do mgr Piliszek. Termin mija 10 VI 2018.
Egzaminy z dwóch ostatnich lat. Prawie że z rozwiązaniami. Jeden, drugi, trzeci, czwarty.
Drugi zestaw zadań domowych. I jego kod źródłowy.


Rozwiązania zadań z zestawu drugiego należy wysyłać do dra Brengosa. Termin mija 6 V 2018.Rozwiązania zadań z czwartkowego kolokwium.
Kolokwia z zeszłego roku: pierwsze i drugie. I jeszcze sprzed dwóch lat: pierwsze i drugie.Zestaw zadań domowych.

Szablon dokumentu latexowego i jego kod źródłowy.


1. Rozwiązania trzeba przygotować w LaTeXu. Wersje instalacyjne kompilatora i edytora znajdą Państwo pod poniższymi linkami

https://miktex.org/

http://www.xm1math.net/texmaker/

Żeby Państwu pomóc w pierwszym kontakcie z LaTeXem przygotowaliśmy dla Państwa szablon. Proszę porównać pdf-a z kodem źródłowym. Jako rozwiązanie przysyłają Państwo tylko pdf-a.

2. Za rozwiązanie każdego zadania sprawdzający stawia studentowi od 1 do 3 punktów z aktywności w zależności od jakości rozwiązania - liczy się nie tylko treść, ale i forma. Ogólnie każdy student, który przyśle rozwiązanie dostaje punkty, bez żadnych limitów na liczbę rozwiązań, ale jak sprawdzający dopatrzy się zbytniego podobieństwa w rozwiązaniach, to nie będzie dobrze.

3. Rozwiązania można przysyłać do niedzieli, 8 IV 2018, włącznie.

4. Rozwiązania pierwszego zestawu należy wysłać do dra Naroskiego - p.naroski@mini.pw.edu.pl

Zliczanie.

Podwójne zliczanie.

Zasada włączeń i wyłączeń.

Grafy - początek.

Cykle Eulera.

Spójność.

Cykle Hamiltona.

Skojarzenia.

Kolorowania.